Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Κοκκινομαλλα - Μόνο καλύτερα

Μου αρέσει να βλέπω και εκεί: