Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Γιατρος - Μόνο καλύτερα

Μου αρέσει να βλέπω και εκεί: