มันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ:

หมอ - ดีกว่าเท่านั้น

ฉันชอบที่จะเห็นมี: