Kjo mund të jetë interesante:

Doktor - vetëm më të mirë

Unë dua të shoh edhe atje: